ပြည်နယ်၊ တိုင်း များ ၏ မှတ်စု သင်္ကေတများ

Myanmar is divided into seven yin (dv: divisions) and seven pyine (st: states). Generally speaking, states are semi-autonomous areas allocated to particular ethnic groups.

ပြည်နယ်၊ တိုင်း Typ HASC ISO FIPS Population Area(km.²) Area(mi.²) Capital Pc
Ayeyarwady dv MM.AY 07 BM03 4,991,057 35,167 13,578 Pathein 10
Bago dv MM.BA 02 BM16 3,800,240 49,787 19,223 Bago 08
Chin st MM.CH 14 BM02 368,985 36,009 13,903 Hakha 03
Kachin st MM.KC 11 BM04 903,982 87,808 33,903 Myitkyina 01
Kayah st MM.KH 12 BM06 168,355 11,670 4,506 Loikaw 09
Kayin st MM.KN 13 BM05 1,057,505 28,726 11,091 Hpa-an 13
Magway dv MM.MG 03 BM15 3,241,103 44,799 17,297 Magway 04
Mandalay dv MM.MD 04 BM08 4,580,923 34,253 13,225 Mandalay 05
Mon st MM.MO 15 BM13 1,682,041 11,831 4,568 Mawlamyine 12
Rakhine st MM.RA 16 BM01 2,045,891 36,762 14,194 Sittwe (Akyab) 07
Sagaing dv MM.SA 01 BM10 3,855,991 99,150 38,282 Sagaing 02
Shan st MM.SH 17 BM11 3,718,706 158,222 61,090 Taunggyi 06
Tanintharyi dv MM.TN 05 BM12 917,628 43,328 16,729 Dawei 14
Yangon dv MM.YA 06 BM17 3,973,782 521 201 Yangon 11
14 divisions 35,306,189 678,033 261,790

 

Note: The capital of Rakhine has been known as Akyab or Sittwe interchangeably for many years. During the 1960s, the capital of Magway temporarily moved from Magwe to Yenangyaung.

© statoids

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here