ရန်ကုန်စာတိုက် သင်္ကေတများ

Post Office Township Postal Code Ahlone  Ahlone 11121 Aung San    Insein  11012 Bahan   Bahan 11201 Bayintnaung Market (Thamine) Mayangone  11062 Bogyoke Market     Pabedan  11143 Botahtaung Botahtaung 11162 Botahtaung    Botahtaung  11161 Dagon   Dagon  11191 Dagon Myothit (North) Dagon Myothit (North) 11421 Dagon Myothit (South) Dagon Myothit (South) 11431 Dawbon     Dawbon 11241 Hlaing    Hlaing 11051 Hlaing Thar Yar Hlaing Thar Yar  11401 Insein    Insein 11011 Kaba Aye  Mayangone  11061 Kamayut Kamayut  11041 Kyauk Tan    Kyauk Tan  11301 Kyauktada  Kyauktada  11182 Kyeemyindaing   Kyimyindaing  11101 Lanmadaw     Lanmadaw  11131 Mingalar Taung Nyunt     Mingalar Taung Nyunt  11221 Mingalardon     Mingalardon  11021 Okkalapa (North) Okkalapa (North) 11031 Okkalapa (South) Okkalapa (South) 11091 Pabedan    Pabedan  11141 Pazundaung   Pazundaung  11171 Pyi Thar Yar Yankin  11082 Sanchaung    Sanchaung  11111 Shwe Pyi Thar     Shwe Pyi Thar 11411 Shwepaukan     Okkalapa (North) 11032 Tamwe    Tamwe  11211 Tanyin   Tanyin  11291 Thamine College   Hlaing  11052 Tharkayta  Tharkayta 11231 Theingyi Market     Pabedan 11142 Thingangyun     Thingangyun  11071 Thuwunna    Thingangyun 11072 Yangon   Yangon 11181 Yangon Station     Mingalar Taung Nyunt  11222 Yankin   Yankin 11081   © myanmars.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here