ကွန်ယက်စာမျက်နှာများ

မြန်မာရေးရာ စာအုပ်များ 
http://www.ilo.org

http://burma.ahrchk.net

http://www.bnionline.net/

http://www.burmareview.wordpress.com

http://www.burmanet.org

http://www.burmatoday.net

http://www.burmaguide.net

http://www.badasf.org/

http://www.kaladanpress.org/

http://www.myanmars.net

http://www.myatmyanmar.net

http://www.maung.com

http://www.tayzathuria.org.uk

http://burmadigest.wordpress.com

http://www.rebound88.net

http://www.mywebdigest.net

http://www.myawady.net

http://ebooks.mmblogs.net/

http://www.foreverspace.com.mm

http://www.burmesestuff.com

http://www.myanmarpyithar.net

http://www.cherrythitsar.org/

http://www.elibrary.com.mm/

http://www.myanmarisp.com/

http://www.myatmyanmar.net/

http://www.lawka-ahla.com/

http://www.moethaukkye.com/

http://www.innwa.com/

http://www.mmopenlibrary.com/

Nightingale Health Journal

http://www.aaharasazaung.com/

http://www.shweamyutay.com/

http://www.people.com.mm/

စီးပွားရေးရာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ
http://www.etrademyanmar.com

http://www.estatemm.com

http://www.ecovisionjournal.com/

http://www.blossomtour.com/

http://www.zaygwet.com

http://www.yadanabon.com/

http://www.commerce.gov.mm/

http://www.burmacampaign.org.uk

http://www.uscampaignforburma.org

http://www.cfob.org

http://www.burmafund.org

http://www.fanista.com/burmaitcantwait/

http://www.burma.no

ရေဒီယိုများ ပညာရေးဆိုင်ရာ
http://www.bbc.co.uk/burmese/

http://www.dvb.no

http://www.rfa.org/burmese

http://www.moemaka.com/

http://www.bcbgaust.net

http://www.voanews.com/burmese/

http://www.burmapost.com/

http://www.burmafm.com

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/burmese/

http://www.prospectburma.org

http://www.soros.org

http://www.studentscenter.info

http://www.ex-rit.org/rit.asp

http://www.acu.edu.au

http://www.abfsu.net

http://www.nationmaster.com

http://www.ibiblio.org

http://www.ejcanadacollege.com

http://www.studying-singapore.com/

တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းများ ဖျော်ဖြေရေး
http://www.encburma.org/

http://www.kwekalu.net

http://www.knla.meabs.com

http://www.karen.org/

http://www.kachinland.org

http://www.kachinnews.com

http://www.monnews-imna.com

http://www.rakhapura.com

http://www.shanland.org

http://www.chinland.org

http://www.chro.org/

http://www.ndf-burma.org

http://www.sycb.info

http://www.rohingya.jp/

http://www.myanmarmp3.net

http://www.mm-fg.net/index2.php

http://www.pansagar.com

http://nyakabyar.com

http://www.myanmarmusic.homeip.net/

http://www.myitzuri.com/mtv_view.php

Entertainment (Video)

http://www.shwedream.com

http://freemyanmarvcd.com

http://www.burmeseclassic.com/

http://www.khayanpyareinmet.com/

http://www.myanmarworld.com

http://www.apytz.net/

http://www.yamc.info/

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပေးရေးရာ
http://www.freewebs.com/ka_rw2003

http://www.earthrights.org

http://www.salweenwatch.org

http://www.saydanatsunami.org

http://www.blc-burma.org
ပြည်တွင်း သတင်းဌာနများ ပြည်ပ သတင်းဌာနများ
http://www.first-11.com/

http://www.mrtv3.net.mm

http://www.mmtimes.com

http://www.planet.com.mm

http://www.theyangontimes.com

http://popularmyanmar.com

http://www.khitlunge.net.mm/

http://www.myanmar.com

http://www.snapshot-news.com/

MANDALAY ICON MAGAZINE

http://www.myanmarinternetjournal.com/

http://www.myanmarengineer.org/

http://www.all-channel.com/

http://www.usda.org.mm/

http://khitpyaing.org/

http://www.irrawaddy.org/

http://www.mizzima.com/

http://www.peoplemediavoice.com/

http://www.linyaungchi.org/

http://www.yoma3.org

http://www.hittaing.org

http://www.nmg-news.com/nmg/

http://www.kaowao.org/

http://www.thanlwin.com/

http://www.burmadaily.com/

http://burmadigest.info/

http://www.narinjara.com/

http://www.maykha.org/

http://www.fig.netfirms.com/

http://owaysingapore.org/

မီဒီယာအဖွဲ့ အစည်းများ ပါတီအဖွဲ့ အစည်းများ 
http://www.bnionline.net

http://www.bma-online.org

http://www.todaygroup.com.mm/

http://www.dpns.org

http://www.ncgub.net

http://www.aappb.org

http://www.nldlanorway.com/

http://www.nldla.or.kr/

http://www.ncub.org

http://www.absdf8888.org/

http://www.cpburma.org

http://csburma.net/

http://www.ldbjapan.org

http://www.pdpburma.net/

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စာမျက်နှာများ ဓါတ်ပုံ များ
http://www.aungsan.com

http://www.dassk.com

http://www.angelfire.com/bc/freemkn/

http://campaigns.ahrchk.net/susunwe/

http://www.myanmar-image.com

http://www.burmaphoto.org

http://www.ayeyarwady.com

http://www.sievers.nl/visitasia

လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ များ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ
http://www.ohchr.org/

http://www.hreib.org

http://www.maetaoclinic.org/

http://www.womenofburma.org

http://shanwomen.org

http://www.ahrchk.net

http://www.ibiblio.org/

http://www.altsean.org

http://www.aseanmp.org

http://rehmonnya.org/

http://chanmyay.org

http://www.nibbana.com/

http://www.prayforburma.org

http://groups.yahoo.com/group

http://www.myanmarchristian.net

http://www.myittawardiparahita.com

http://www.burmesebible.com/hymn

http://www.dhammadana.org

http://www.myanmarbible.net

http://www.myanmarbible.com

ကာတွန်းများ အထောက်အကူ ပြု စာမျက်နှာများ
http://www.iisg.nl/collections

http://www.myanmartoons.4-all.org/

http://www.faxtoon.com

http://cagle.com/

http://www.geocities.com/zawoo1/

http://www.iisg.nl/collections/

Myanmar Telephone Directory

http://www.burmaguide.net/

http://www.burmalibrary.org

http://www.myanmarnews.info/

http://www.blogger.com(own site)

http://www.fliker.com(photo site)

အလုပ်သမားရေးရာ အားကစားရေးရာ
http://www.burmasolidarity.org

http://www.icftu.org/

http://www.tacdb.org/

http://www.myanmargoal.com

http://www.myanmarfootball.org

http://www.livescore.com/

Sources:ခေတ်ပြိုင်

 

မြန်မာဘလောဂ့်များ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aung Naing Win
Ashin Kumara
Abuse MLM
Ainmat
Ain Chan Myae
Albert Diary
Aw Lan Mg
Artixlin
Arloo
Arloo’s Funny Remix
Arrbyai
Aung Chan Lin
Aye Aye Thaw
Another World of Art
Alintan
Aung Kaung
Aung Love Master
Aung Kyaw Maw
Achit Kyi Thu
Andy Myint
Ainmet Diary
Aye Chan Thu
AKK Code
Ashin Kelasa
Ain Hope
Ashin Mettacara
Anti Plastic Bags (Social and Environmental Blog)
Abstract Nights
Ahmattaya
Awizi
Aung Phyoe
Aungsayapyai
Aye Aye Chan Chan
Aung Myo Han
Aye Myo Win
Akk Code
Ashin Revatapaauk – အရှင်ရေဝတ (ဖားအောက်တောရ) (Dhamma)
AVY
Autocad Drawing ***
Ayeesett (General) ***
Aye Myat Myat Ko (General) ***

B
Barnyar Barnyar
Bow Daw Gyi
Byteorder
Bayint Naung
Basi
Ba Zan Lin
Blue Sky Forest
Blue Phoenix
Burglish
Blue Arrow
Bo Soe (Personal Blog)
Burmese Gold Bull
Black Dream
Big Brown (Political Blog)
Brain & Beauty
Burmese Seaman – မြန်မာသင်္ဘောသားများ
Blog Notes – ဘလောဂ်မှတ်စု
Birmania Libre (Library) ***
Byakga (Medical, Personal, General) ***
Beyond the Love (General) ***
Burmese Asylum ***
Buddha Teaching for Burmese Myanmar (Religion) ***
Blogger Lay (Medical, Computer) ***
Blue Horizon (Personal) ***

C
Cyberclay
Chan Mya Soe
Chit Thar Nge
Chit Ka Lay
Chan Myae Oo
Chit Lay Pyay
ချစ်တဲ့မနောမြေ
Canada Myanmar (General) ***
Chit Loon Thu ***

D
Dr. Junior
Dee Doke
Dathana
Degolar
DBPR
Dewy-Eye
Day Walker
Dare To Be Smart
Dr. Tun Lin Moe
Dream World – အိပ်မက်ကမ္ဘာ (General)
Dream Color MM ကာလာနှင့်မက်တဲ့အိပ်မက်များ ***
Dr. Khaing Myo ဒေါက်တာခိုင်မျိုး ***
Dhamma Focus ဓမ္မဆုံချက် ***

E
Emotional Corner
Easy Twin
Equanimity
Eugene Latt
Engineer For Myanmar (Engineering)
English Language References of Ye Naing
Eain Lay
Eastern Emotions (Art)
Empty Zero (General) ***
Eain Mat Nyo’s Collection (Entertainment) ***
Educate Myanmar (Education) ***

F
Flame
Fine Leaves
Fashion5ster

G
Generation 96
Gyittu
Golden Moon Face
GP Green Decoration
GP Tour
Gout Thee
Gu Gu
Genius Team (Donation Blog)
Green Girl Lai Lai (Personal)
Fashionster
Gipsy ***

H
Htoo La Min Aung
Helping Hands
Htway Yar Lay Par
Hteinkmin
Hlaing Pyae
Htoo Myat
Hot Star
Holy Scripts
Human Buddha
Hnin Pwint Phyu Lay
Hard Anger
HIM
Ho Lo Lo Di Lo Lo (General Blog)
Han Lynn Kyaw
Have Coffee Will Write
Hulala Hulala (Picture Blog)
Hnit Kuu
Hlaing Phyo Lin (Personal) ***

I
I Lat Phyu
IT Men
Idea Corner (General Blog)
ICEOS
ISS Students (School, Alumini, Education)
IT Ko Htwe (IT, Computer) ***
Infinity lovely blue peace (Personal) ***
IT (Software Engineering) (Educational) ***

J
July

K
Ka Daung Nyin Thar
Knowledge Sharing
Kyaw Zay Ya
Kaung Ma Lay
Kyaw Min Tun
Ko Maung
Khant Zaw Aung
Klosayhtoo
Kanjosan
Kitty For Me
Akari
Ko Myo Aung
Ko Nge
Ko Zin
KZY 1980
Ko Wai
Kyaw Minn Naing
Kaw Ni (Vocalist)
Khaing Zaw
KK Win Moe
KJohn
Ko Aung
Khun Mya Hlaing
Kthwe
Khin Min Zaw
Ko Wa Toke (General Blog)
Ko Aung Thu
Karaweik Than
Kook Gyi
Ko Paw 07
Ko Ye 76
Ko Kyaw Myint Oo
Jokes and Poems
K-Pop Myanmar (Music Blog)
Khin Myo
Kyaw Thet Latt K Pop Music
Kaung Khant Zan (Personal) ***
Ko Yan Daw (Personal) ***
Khin Min Han (Sex) ***
Kingmth ***
Koyin Naw Khin Lay Nge ***
Kyaw Hein ***
Kaytharinda ***
Nothing is Impossible ***
Ko Myo Thant ***

L
Lin Let Kyal Sin
Log of a Layman
Lin Pyar Nway
Lynn Htat
Leo Natt
Law Shay
Leo Jack
Lu Thit
Lu Jee Min
Lonemay

M
Mr White
Michaelsync
7 Monkeys
May Dar Wii
Myat Su
Myat Zaw Lin
Mee Mee Nge
Myo Ko Ko
Madyjune
Myat Thu Ra
Mayvelous
Maung Hla’s Diary
Mg Zeng
Moe Moe
Moe Aye
Moe Min Thar
MM Posts
Myanmar Modern Poems
Myanmar Blues
Myo Chau Htun
MM Han
Mg Yoe
Mg Myo Min
My Day Walker
My Net Class
Myo Nyi
Mg Thin Gyan
MM Blog Book
Myat Lone
Min Yoon Thit
My Black Brothers
Melodymaung
Mg Walone
Moe Thout Marn
Moe Nyo
Mandalar
Mogok Media
My Life Event
MM Astrology
Mya Lwar
Myanmar Studies
Mg Mg Hla Win
Myanmar OA6
Modern Poem Road
MM IT Dictionary
Mark Soe Min
Mya Ywet Wai
Min Thit Sar
Myanmar Philosopher
Motor Design
Myanmar Open University
Myanmar Media Watch
Metta Campaign
Mg Bo Tauk
Myanmar News
May Burma
Myeik News (News)
Myanmar Hip Hop Association
Myanmar Republican
Myanmar Seaman Help Desk (Seaman Society)
Myanmar Open Engineering Association (Engineering)
Mone Mone (Personal)
Ma Gyi Par Chuu (Personal)
Mg Phone Myint (Personal)
Missing Myanmar (မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်(General)
Moon Face
Myanmar Astrology
Maung Maung
MSI Technology
My Home (General)
My Blog ကျွန်တော်၏ဘလော့ဂ် (General)
Mee Nge
May Madi (Personal) ***
Myanmar Chit-Chat (Entertainment) ***
Maung Say Ta Nar ***
Myanmar Game Development (Game) ***
Manatthit (General) ***
Myanmar Dictionary Group (Dictionary) ***
Myo Win Zaw ***
Mipadvocate ***
My Native Land တို့မြေ၊ တို့ရေ၊ တို့အမွေ (General) ***
Moon Thet Pan (Medical, General) ***
My World My Creation (General) ***
မီးသွေး (General) ***
အဇ္ဈတ္တပြခန်း (General) ***
Moejoe-Moejoe (General) ***
May Thit Sar Maung (General) *** 

 

 

N
NMT
Ngwe La Min
Note 4 PC
Nyi Lynn Seck (Personal Blog)
Nyi Min Thant
Nyi Nyi Than Lwin
Ngwe Hnin Myu
Nay Nay
NULL
Nyein Chan
Nitu
Naing Win Hlaing
Nay Lin Aung
Neo Lwin
Nge Nge
Nay Chi Zaw
Nay Thann
Nay Phone Latt
Nay Thway Nyo (General Blog)
Nyi Htwe
Nay Minn Nyi
Nya Nay Kyal
Nyi Htut
Next Burma (Political Blog)
NL 80
Nge Nge (NUS)
Nay Zaw Win Maung (Art)
Nyi Ye Khaung(General Blog)
NCC EDU (General) ***
Nay Yar Thit (Computer) ***
Nay Minn Nwe (Personal) ***
Ni Ni Win (Personal) ***
Nyein (Personal) ***
Nyein Thu Han (Personal) ***
99 Sanay 

O
Open Eye Society
Oo Thar Gyaw (Navigation, Seaman) ***
Our United ***

P
Peoimyanmar
Pho Awe
Pan Nwe
Pan Pwint Lay
Phyo Wai Kyaw
Pyi Soe Y Z
Pho Xin
Phoung Phoung
Pandora
Ponyate
Pauk Pauk Sote
Psycho Legend
Phyo Wai Kyaw (IT Mg Mg)
Pyi Chit Maung Mae
Phawkq
Public Health in Myanmar (Public Health)
Paung Thar (Mon Language Blog)
Pyae Phyo Aung 551
Pyae Sone Lay
Pan Wai Thi (Music)
Pieces of a lonely bird (General)
Pan Kha Yay
Psycho Legend
Pauk Pauk Sote
Phoe That
Pan Khayan Pyar (General) ***
Photayoke စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား (General) ***
Palartoo အရူးလွယ်အိတ် (General) ***
Prosper and Peace (Personal) ***
Photo Everest (Photography) ***

Q

R
Raven Blood Donor Club
Rapster
Revolutionary Feeling
Raw-Mix (General)
Republic (General)
Royal Worriers (General) ***

S
Soe Min
Spot FM
Sweet Thinzar
Sis Ain
Shin Min’s Coffee Corner
Sushi
Speaking Out Loud
Shwe Moe Tain
Student Bay
Sagaing
Sayaba
Sharing to Friends
Steven Alexander
Susu Kapyar
Sowha1
See N B Seen
Steve Ever Green
Sandra Lwin
Shwe Min Thar
Sakura Myanmar
S Potato
SYSM
Saw Kyaw Lwin
Shwe Myat (General Blog)
Sai Lao’s Poems for All (Poem Blog)
Shwe Gyan (Personal Blog)
Sorissil
Soe Thawn
Seit Mee Ain
Soe Htet
Shun Lai Yi
Soewha
Shan Yoe
Sate Kuu Tay Thi (Hnin Khar Moe)
Sint Sint
Shwe Gyan Thu
Shwe Pyi Thu (General)
Swan Bros (Personal)
Sainatkha
Saung Yune La
Snay Nyo (Poem Blog)***
Soe Lay (Personal) ***
Shan Ka Lay (Music) ***
San Win ကျောက်ပန်းတောင်း ***
Sakarwarmyay စကားဝါမြေ (General) ***
Sandakuu စန္ဒကူးမေ (General) ***
Sandakuu Soe Moe Thein (General) စိုးမိုးသိန်း ***

T
Te Kaung
Thet Thet
Thet Naing
Thiha Kyaw Zaw
Thant Zin
Thant Zin Aung
Thu Hnin See
Thu Yein
Thadar
Third Testament
Thar Phyu
T Myo Hlaing
Talkii
Tay Zar 44
Tay Zar Win
The Very White Soul
The King Wisdom
Thoughts and Vision (Book Reviews)
Theravada Buddhism
Totto Chan (General Blog)
Thit Sarr
Thar Ki Nwe
Thazin Ni
Than Thar Htet
Thet Wai
Thinzar (Personal)
To Be Continued (Myanmar Video)
Talki Boy
Tun Myo Hlaing
Taungoo
Thinzar 21 (Personal)***
Tahan Time တာဟန်သားများအတွက် ***
Travel & Tour ***
Thiri Lwin (General) ***
2bcond (Arts) ***

U
Unique
U Kyaw Lin Oo
United Myanmar

V
Variable
Open Letter to Burma
Villagers From Magwe (Magwe Blog)
Veritas- Nyein Chan

W
Wint Sweety
Wa Lone
Wai Phyo
Wai Hin Htut
War Zo Oo
Win Ka Bar
Webber Virtual Space
War War 81 (Personal)
Win Zaw (MDY)
Win Your Asylum Case ***

X

Y
Yamin Su Hlaing
Yemon
Yan Aung
Yaw Han Aung
Yangon Thar
Yan Naung Oak
Yadanar Cho
Yin Nyein Pann Foundation
Yin Nyein Pann Passion
Yamin’s Gold Myanmar
Yin Htal Shi Tar
Ye Linn Phyo
Yay Pyaw Ngaht
Yawet Mon
Yadanar Cho
Ye Yint Nge – ရဲရင့်ငယ် (Personal)
Yin Mar Bin Town (General) ***
YYMS (Education) ***
Ye Yint (canada) (Music) ***
YGN People (Political) ***
Yadanar Foundation ***
Yin Way Kyal ရင်ဝေးကြယ် ***

Z
Zero Topic
Zaw Moe Aung
Zarni Min Htet
Zin Aung
Zinyaw
Zaw Maung’s Poems
Zaw Ye Naing
Zyperlord
Zaw Wai’s Journey
Znenith
Zin Ko Latt
Zin Aung 27
Zaw Ye Naung
Zay Wa Thoun
Zero Trash
Zi Wa Ka (General Blog)
Zaw Ye Naung
Zin Aung 27
Zawaree (Personal) ***

Sources: Myanmarblogdirectory

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here